Jabberwocky Variations
Home : Translations : Tlachapoud


Tlachapoud

Aloys & Hana Skoumal

Je svacxvecxer. Lysperní jezeleni
se vírnex vrtácxejí v mokrxavex.
Vetcharxí hadrousxci jsou roztruchleni
a selvy sysxtí tesknoskuhravex.

«Strxez se, strxez Tlachapouda, milý synu,
má tlamu zubatou a ostrý dráp.
Pták Zlosxkrv uzx se texsxí na hostinu,
vzteklitex cxíhá na tex Pentlochnxap.»

Mecx Sxarsxoun vytrh, pevnex sevrxel v dlani
a v lese stopoval ty chvostnatce,
pak pod strom Tumtum used v zadumání
a hotovil se k divé sxarvátce.

A kdyzx tak zachmurdexnex odpocxíval,
tu z hunxatého lesa Tlachapoud
tam vtrhl sxumohvizdnex jako prxíval
a s vrnxoukáním chtexl ho napadnout.

Ráz naráz sekal, sxmik! sxmik! v stínu stromu°
Sxarsxounem mával stále lítexji,
azx hlavu utxal mu a potom domu°
se harcoslavnex vrátil s trofejí.

&laqou;Pojdx na má prsa, vsxak to byla túra
s tím Tlachapoudem, chlap jsi od kosti.
Oj nádhernajs, oj basxta. Hoja! hurá!&raqou;
a pochruchnxával samou radostí.

Je svacxvecxer. Lysperní jezeleni
se vírnex vrtácxejí v mokrxavex.
Vetcharxí hadrousxci jsou roztruchleni
a selvy sysxtí tesknoskuhravex.


Published Albatros, Prague, 1961, 1988 (4th edition).

"x" indicates preceding letter has a hacek. u° = u, ring.


< Prev  Next >
Home : Translations : Tlachapoud

Jabberwocky Variations   http://pobox.com/~keithlim/jabberwocky/   keithlim@pobox.com