Jabberwocky Variations
Home : Translations : Zxvahlav


Zxvahlav

Jaroslav Císarx

Bylo smazxno, lepex svihlí tlové
se batoumali v dàlnici,
chrudosxní byli borolové
na mamné krsy zxàrnící.

«Ó synu, strxez se Zxvahlava,
mà zuby, dràpy prxeostré;
strxez se i Ptàka Neklava,
zurxmící Bodostre!»

Svuåj chopil vorpàlový mecx,
jímzx lita soka vezme v plen,
pak used v tumtumovou secx
a cxekal divisxlen.

A jak tu vzdeskné mysle kles,
sàm Zxvahlav, v ocxích plameny,
slét hvízxdnex v tulízxový les
a drblal rameny.

Raz dva! Raz dva! A zas a zas
vorpàlný mecx spexl v sxmikuå let.
Zxvahlava hlavu za opas
a uzx galumpal zpext.

«Tys zhubil strastna Zxvahlava?
Spexsx na mou hrudx, tys líten rek!»
«Ó rastný den! Avej, ava!»
Ves chortal svextný skrxek.

Bylo smazxno, lepex svihlí tlové
se batoumali v dàlnici,
chrudosxní byli borolové
na mamné krsy zxàrnící.


From an edition published Svoboda, Prague, 1947.

"x" indicates preceding letter has a hacek.


< Prev  Next >
Home : Translations : Zxvahlav

Jabberwocky Variations   http://pobox.com/~keithlim/jabberwocky/   keithlim@pobox.com