Jabberwocky Variations
Home : Translations : Taradúr


Taradúr

Juraj & Viera Vojtek

Prazxne je; hlxa, slizopruzxké jazvrtky
zotradierne kolodujú po zàtraví.
Vechtxogàje clivia na tie vývrtky,
prasotnacxky výstia, zlubcxia--cxo to spraví...

Daj pozor na Taradúra, synu môj,
chrànx sa jeho hryzolxustí, zvlàsxtx kedx zurmí,
aj na vtàka Krvilaka priprav zbroj,
Tupír nech txa nerozchvatne drapazúrmi!

Syn sa mecxom vorpàlovým opàsal,
dlho hlxadal v dialxobzore nepriatelxa.
Odpocxíval pod bukubom, nehlo stàl,
zahútaný presxlxastàval, hudna znela.

Zxlcxodrubý pomaly uzx odístx chcel,
vtom Taradúr búrne húrno zrycxal kdesi;
sycxal, fucxal, zraky v plamoch, vzduch sa chvel,
hnal sa k nemu cez tulgové cxierne lesy.

Txal do neho, do zxivého do tela,
vorpàlovú cxepel brúsnu zbrosil krvou;
azx kedx mr/tva hlava strúpne zletela,
tryskom-výskom domov crielil cestou prvou.

Ty si zdolil Taradúra, synu môj,
podx, nech si txa prituniem na vetré kosti!
Leporysé! Slàvcxin! Hurraj! Hojahoj!
chichodàkal v blahne, jascxal od radosti.

Prazxne je; hlxa, slizopruzxké jazvrtky
zotradierne kolodujú po zàtraví.
Vechtxogàje clivia na tie vývrtky,
prasotnacxky výstia, zlubcxia--cxo to spraví...


Translated by Juraj & Viera Vojtek. Published by Mladé letà, Bratislava, 1981.


< Prev  Next >
Home : Translations : Taradúr

Jabberwocky Variations   http://pobox.com/~keithlim/jabberwocky/   keithlim@pobox.com