Jabberwocky Variations
Home : Translations : Jabberwocky


Jabberwocky

Louise Arosenius

Det brynigt var, och slidig måv
på vägarn muntert gyrade.
Slank var hvarenda borogåv,
och villa grunen hyrade.

»För Jabberwock tag dig i akt,
för bett, som dödar, klo så hvass!
Fly Jubjub-fågeln, var på vakt
mot Bandersgripens lömska tass!»

Han tog sitt väpnarsvärd i hand
och spejade och spanade.
Så kom han till ett tumtum-träd,
där tyst en stund han stannade.

Men bäst han stod där, ljöd ett skri,
och öfver skogbevuxen däld
kom Jabberwock på luftig stråt,
och ögat lyste som af eld.

Ett, tu! Ett, tu! Hans väpnarsvärd
vilddjurets hjärtblod druckit har.
Till hemmet skyndar han med hast,
ty Jabberwocky slagen var.

»Har Jabberwock du fält, min son?
Kom i min famn, min hjälte god!
O, sköna dag! Hurra, hurra!»
Han jublar högt i fadersfröjd.

Det brynigt var, och slidig måv
på vägern muntert gyrade.
Slank var hvarenda borogåv,
och villa grunen hyrade.


Written in 1898.


< Prev  Next >
Home : Translations : Jabberwocky

Jabberwocky Variations   http://pobox.com/~keithlim/jabberwocky/   keithlim@pobox.com