Jabberwocky Variations
Home : Translations : Dz~abbersmok


Dz~abbersmok

Maciej S/lomczyñski

Byl/o smaszno, a jaszmije smukwijne
S´widrokre¸tnie na zegwniku we¸z~al/y,
Peliczaple stal/y smutcholijne
I zbl/a¸kinie rykos´wista¸kal/y.

"Ach, Dz~abbersmoka strzez~ sie¸, strzez~!
Szponów jak kl/y i tna¸cych szcze¸k!
Drz~yj, gdy nadpel/ga Banderzwiez~
Lub Dz~ubdz~ub ptakoje¸k"

W dl/oñ uja¸l/ migbl/ystalny miecz,
Za swym pogromnym wrogiem mknie...
Stl/umiwszy gniew, ws´ród Tumtum drzew
W zadumie ukryl/ sie¸.

Gdy w czarsmuts´leniu cichym stal/,
Pl/omiennooki Dz~abbersmok
Zagrzmudnil/ pos´ród sroz~nych skal/,
Sapgulcza¸c poprzez mrok!

Raz-dwa! Raz-dwa! I ciach! I ciach!
Miecz migbl/ystalny s´wistotnie!
Leb ucia¸l/ mu, wzia¸l/ i co tchu
Galumfuja¸co mknie.

"Cudobry mój, us´cisñij mnie,
Gdy Dz~abbersmoka s´cia¸l/ twój cios!
O wielny dniu! Kalej! Kalu!"
s´mieselil/ sie¸ rad w gl/os.

Byl/o smaszno, a jaszmije smukwijne
S´widrokre¸tnie na zegwniku we¸z~al/y,
Peliczaple stal/y smutcholijne
I zbl/a¸kinie rykos´wista¸kal/y.


[Source not available.]

l/ = crossed l s´ = s, acute accent a¸ = a, ogonek [Polish hook under vowels] e¸ = e, ogonek [Polish hook under vowels] ñ = n, acute accent [n, tilde is best substitution using current HTML] z~ = z, dot


< Prev  Next >
Home : Translations : Dz~abbersmok

Jabberwocky Variations   http://pobox.com/~keithlim/jabberwocky/   keithlim@pobox.com