Jabberwocky Variations
Home : Translations : Endraperós


Endraperós

Josep M. Albaigès

Bullava el dia, i les ruaus toves
Bargien i txiaven pels grols,
Flubles es veien les borgoves
i xien els ratols!

"Guardaít, fill meu, de líEndraper!
Mosador i esgarrapador!
Compte amb líocell Nyicnyac i fuig
Del frumiós Rostador!"

Líespasa vorpal agarrà;
Buscant líomintrós enemic…
I a líombra de líarbre Pifpaf
seient, cavil×
là un xic.

I entre rodimons pensaments
LíEndraper, amb els seus ulls sulsint,
furbant arribà al tulgiós bosc,
Barblejant tot venint!

Zim, zam! Zim, zam! Mil tracs i un trac
la fulla vorpal flipflapà!
Ben mort el féu, i amb el seu cap
Galomfant retornà!

"Com tího has fet? Has mort líEndraper?
Abraçaím, noiet rioleroig!
ÁAh, friós dia! Carim! Caram!"
El vell blufia de goig.

Bullava el dia, i les ruaus toves
Bargien i txiaven pels grols,
Flubles es veien les borgoves
i xien els ratols!


Incluido en el Christmas de 1997 por el autor.


< Prev  Next >
Home : Translations : Endraperós

Jabberwocky Variations   http://pobox.com/~keithlim/jabberwocky/   keithlim@pobox.com